Rieky a jazerá existujú po celom svete, pričom nájsť ich môžeme skutočne v každom kúte. Rieky pretekajú aj na tých najsuchších miestach našej planéty Zem. Rovnako tak na ne možno natrafiť ako na najchladnejších, najodľahlejších miestach a zákutiach, tak i v tých najteplejších a najlepšie dostupných lokalitách. Netvoria veľkú časť vody na našej Zemi, avšak stále predstavujú malé, no bez diskusie veľmi podstatné a nenahraditeľné percento pitnej vody na našej planéte, bez ktorej by sme nemohli plnohodnotne fungovať. Riečne korytá sú zdrojom sladkej vody, ktorú človek potrebuje ku svojmu životu a percentuálne tvorí asi štyridsatinu percenta, čo je skutočne nepatrný zlomok spomedzi všetkého vodstva, ktorým naša planéta disponuje.

amazonka

I napriek tomuto malému pokrytiu našej planéty dokážu rieky skutočne robiť zázraky. V rámci kompletného a nenarušeného fungovania planéty zastupujú dôležitú úlohu ako prevládajúca forma povrchu a sú najväčšou erozívnou silou na planéte. Najväčšia rieka sveta je nepochybne rieka Amazonka, ktorá tečie z peruánskych Ánd naprieč Brazíliou, pričom sa vlieva do Atlantického oceána. Jej spád predstavuje päťtisícpäťsto metrov a jej dĺžka predstavuje plus mínus šesťtisícštyristotridsať kilometrov.

amazonka

Hlavnými prítokmi Amazonky sú Juruá, Madeira a Negro a rozloha povodia sa pohybuje na čísle sedemdesiatjeden miliónov štvorcových kilometrov. Práve vďaka Amazonke je transportovaných asi dvadsať percent všetkých, riekami dopravovaných vôd na svete. Je známe, že v rieke Amazonka alebo jej v tesnom okolí sa vyskytuje množstvo ohrozených druhov zvierat, pričom niektoré z nich nežijú nikde inde na svete. Príkladom ohrozených cicavcov je vydra riečna, ktorá je charakteristická životom v skupinkách. Taktiež útočisko poskytujú obrovské lekná rastúce na pokojných riečnych vodách.