Počas posledných pár desaťročí sme boli svedkami obrovského pokroku techniky v oblasti komunikácie, najmä v bezdrôtovej technológií. Všetci vidíme rozdiel medzi tým, ako ľudia komunikovali v minulosti a ako komunikujú dnes. V minulosti jediný spôsob ako sa mohli ľudia dorozumievať bolo posielať listy, telegramy a pohľadnice. Dnes je komunikácia na inej úrovni vďaka technike, ktorá prináša množstvo vynálezov, ktoré nám uľahčujú život aj v tejto oblasti. Najmä mobil, počítač a Internet sú najväčšie technické vynálezy v oblasti komunikácie, ktoré majú pre nás obrovský a nevyčísliteľný význam.

data

Dnes už nikto z nás neposiela listy, pretože tento typ komunikácie je veľmi zdĺhavý. Dnes majú všetci mobilné telefóny, vďaka ktorým je komunikácia oveľa rýchlejšia a pohodlnejšia, pretože dokážeme s ľuďmi komunikovať, aj keď nestojíme k sebe tvárou v tvár. Kedysi bol jeden telefón v celej dedine, a keď ľudia niečo potrebovali museli používať jeden telefón. Neskôr malo čoraz viac domácností pevnú linku, čo bol telefón s káblom a slúžil výhradne len k telefonovaniu. Pevné linky nahradili mobilné telefóny, ktoré už nemali kábel a dali sa prenášať.

mobil

Prvé mobilné telefóny nemali toľko funkcií ako majú dnes. Slúžili len na telefonovanie, mali čas, budík a kalendár. Dnešný mobilný telefón má navyše aj hudobný prehrávač, kameru a  v spojení s Internetom, ktorý nám umožňuje aj komunikáciu vo forme písaných správ, prináša množstvo funkcií a aplikácií, ktoré nám zabíjajú voľný čas. Paradoxom je, že dnes mladí ľudia viac mobily používajú na hry  a na surfovanie po Internete ako na telefonovanie. Internet je tiež veľkým medzníkom v komunikácií, pretože cez Internet vieme posielať nielen textové a hlasové správy, ale tiež aj dokumenty, obrázky a videá. Komunikácia je dnes vďaka technike veľmi jednoduchá, rýchla a pohodlná, pretože môže byť uskutočňovaná hocikde, kde je mobilný signál alebo Internet.