Náš vedúci zadanej úlohyhodnotí,ako sme na napísanie pristupovali, preto je dobré prejavovať, aspoň pred ním, čo najväčší záujem a nasadenie pre vytvorenie tohtozadania.Keď toto zvládneme spoločne s pravidelnými konzultáciami, nemusíme sa báť toho, že by sme mali v posudku zlé hodnotenie. Posudok aký bude diplomová práca mať nie je len papier, kde sa píše, ako sme postupovali počasúlohy,ale je to dôležitá odozva, ktorá má vplyv na hodnotenie zadanie. Posudky za vyhotovený výtvor dostaneme dva: jeden od svojho vedúceho a druhý od oponenta. Oponent je osoba, ktorú si väčšinou vyberie vedúci zadanej úlohy ..

Umenie obhajobu

Nie je ťažké si domyslieť, ktorý z učiteľov katedry by to mohol byť, pretože väčšinou je to niekto kto určenému téme rozumie. Tak ako oponentom môže byť niekto z katedry, môže to byť aj osoba z praxe. Posudok slovne ohodnotí náš úloha, tým je zhrnutie čím sme sa v téme zaoberali a ako sme dosiahli vopred určených cieľov úlohy. Posudok tiež hodnotí štruktúru zadanie, či je teoretická aj praktické časť vyvážená a obsiahla, tiež sa vyjadrujú ku gramatickým a štylistickým chybám. Táto diplomová práca  je jeden z prvých projektov, ktorý si musíme obhájiť a musíme ho vedieť ho predať. Po vysokej škole si svoje diela budeme musieť obhajovať častejšie a koľkokrát to bude aj náročnejšie než táto úloha.