Dedičstvo je kúzelné slovíčko, o ktorom sa zmieňuje množstvo filmov tuzemskej i zahraničnej produkcie. Tu sa väčšinou stretnete s prípadmi, ktoré sú divácky pútavé, a kde sa rozhoduje o tom, či ľudia zdedia rozsiahle panstvá a obrovské finančné imanie, avšak dramatické situácie nastávajú aj v bežnom živote, a môžu stretnúť treba aj vás. Kedy napríklad požiadať právnika v Bratislave Lexante.sk o pomoc v súvislosti s dedičstvom?

Potrebujete spísať závet – toto je pomerne časté a právnici umožňujú spísať závet komukoľvek, a to v regulách zákona. Môžu navrhnúť možnosti, aké možno pri spisovaní závetu uplatniť, a tiež žiadateľovi vysvetlia, čo zo spísaného závetu vyplynie pre pozostalých. Závet je veľmi dôležitý a hlavne závažný životný krok, a treba si ho dôkladne rozmyslieť, pričom právnik v tomto procese môže zohrať zásadnú úlohu.

právne zastúpenie

Keď dedíte len dlhy – osloviť právnika v Bratislave sa oplatí aj vtedy, ak predpokladáte, že budete dediť iba dlhy, ktorých finančná hodnota prevyšuje hodnotu hnuteľného či nehnuteľného majetku, ktorý je súčasťou dedičstva. Právnik si vie rady, akým spôsobom vykonať zrieknutie sa dedičského práva, alebo vzdanie sa dedičstva, prípadne odmietnutie dedičstva, prípadne kedy využiť takzvaného odmietnutia dedičstva s výhradou povinného dielu.

súdny proces

Neoprávnené vydedenie – vydediť potomka, ktorý pácha trestnú činnosť, alebo sa o svojich rodičov príliš nezaujíma, nie je také jednoduché. Je známe, že veľké množstvo týchto prípadov musí riešiť advokáti, a mnohé potom tiež obvykle končí súdnym procesom. Skúsený právnik vás do celej problematiky zasvätí a trpezlivo vysvetlí, aké máte možnosti vy, aj vaša protistrana.

Podielové spoluvlastníctvo – komplikované môžu byť aj prípady, keď dôjde k úmrtiu osoby, ktorá je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, a ďalší vlastníci objektu stále žijú. Právnik potom môže dotyčných dedičov zastupovať aj vtedy, ak požadujú niektorí spoluvlastníci vyplatenie svojho podielu z nehnuteľnosti formou predaja domu, pričom ostatní s predajom nesúhlasia a dochádza tu k právnemu sporu.