Neziskové organizácie sú organizácie, ktoré nie sú založené za účelom dosahovania zisku, skôr sa zameriavajú na verejnoprospešné účely. A práve to, že nedosahujú zisk, navádza niektorých zodpovedných k tomu, že nie je potrebné viesť účtovníctvo, to však nie je pravda, pretože aj neziskové organizácie musia viesť uctovnictvo.

kalkulačka

Účtovníctvo v nadáciách, ako musí vyzerať?

Nadácia je jednou z foriem neziskových organizácii. Funguje na základe zákona o nadáciách, ktorý jasne definuje aj časť účtovníctva. Nadácia musí viesť iba podvojné účtovníctvo, teda potrebujete mať väčšie znalosti z oblasti vedenia účtovníctva. V oblasti nadácie je potrebné viesť účtovníctvo zodpovedne, pretože hospodáriť so svojimi peniazmi, ale s peniazmi darcov a tieto peniaze musia byť použité účelne a v súlade s nadačnou listinou. Nadácie majú podnikateľskú činnosť zakázanú, až na pár výnimiek, kedy sa povoľuje podnikateľská činnosť aj nadácii. Dokonca každý dar nie len že musíte vyúčtovať, musíte ho aj oznámiť, teda oznámiť jeho plnenie príslušnému darcovi.

účetnictví

Účtovníctvo môže viesť buď správca nadácie, ak to z určitých dôvodov nie je možné, vedie ho účtovníčka, ktorá môže byť zamestnancom nadácie, alebo ako externá firma, ktorá vedie pre nadáciu účtovníctvo. V prípade, že sa rozhodnete pre externú spoločnosť, ktorá vedie účtovníctvo, môžete si užívať určité výhody, ktoré vám z toho plynú. Najhlavnejšou výhodou je to, že zamestnanci externej firmy zameranej na účtovníctvo, sú pravidelne školení na nové usmernenia, či smernice, teda nehrozí, že by ste účtovníctvo viedli s chybami alebo podobne. S vedením účtovníctva je to podobne aj v iných formách neziskových organizácií, teda odpoveď na otázku je jasná, neziskové organizácie musia viesť účtovníctvo.

Kvalitná spoločnosť znamená kvalitné účtovníctvo

Ako sme už spomínali je veľmi dôležité aby ste viedli účtovníctvo správne, zodpovedne a bez chýb, pretože ak nebudete viesť účtovníctvo takto, môže sa stať, že dostanete sankcie, ktoré vedia siahať teda do dosť veľkých výšok. Ak viesť účtovníctvo nie je vo vašich silách, hľadajte kvalitnú spoločnosť, ktorá má za sebou spokojných zákazníkov. V prípade, že teda máte záujem o kvalitnú spoločnosť, ktorá vedie účtovníctvo, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/, kde nájdete všetky služby, ktoré táto spoločnosť ponúka a samozrejme všetky sú vo vysokej kvalite.