Posledné prieskumy ukazujú, že u nás súľudiaspokojní s bývaním v paneláku. Na Slovensku sa  panelákové sídliská nikdy neplánovali ako sociálne bývanie. Tento problém bol skôr v západných krajinách, kde sa tieto sídliská stavali pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, a preto sa tu vyskytovala vysoká kriminalita. Na našich sídliskách sa ľudia nemusia báť významnejších sociálnych problémov a bývanie v panelových domoch je stále považované za štandardnú formu bývania strednej triedy.

paneláky

V poslednej dobe prebehla masívna modernizácia panelových domov, ktorá výrazne ovplyvnila spokojnosť s bývaním. Paneláky prešli etapou zatepľovania, výmeny okien a striech. V mnohých domoch sa zrekonštruovali alebo postavili nové balkóny, staré výťahy sa vymenili za nové, modernejšie. Užívatelia bytov sú u nás väčšinou aj ich vlastníkmi a neustále si byty zveľaďujú. Takmer vymizli staré kúpeľne z umakartu, kde bolo počuť každý zvuk. Mnohí ľudia urobili rozsiahle vlastné rekonštrukcie, vymenili si  podlahy, zmenili omietku a zariadili si staré byty podľa vlastných predstáv. Mnohé z nich tak skutočne predstavujú výstavné bývanie.

panelák

Panelové sídliská sú riešením pre mladé rodiny, lebo stále poskytujú slušné bývanieaokrem toho je tu všetko potrebné vybavenie: škôlka, škola, supermarket, malé obchody, služby a častokrát tu nájdeme i ordinácie lekárov. Mnoho mladých ľudí, ktorí prišli pracovať do väčšieho mesta, hľadá svoj prvý byt práve na sídlisku. Garsónka alebo jednoizbový byt sú pre nich ideálne. Aj tak väčšinu času trávia v práci!Na sídlisku nájdeme i mnoho seniorov, ktorí predali svoje domy, lebo sa už nevládali o ne starať Panelové sídliská žijú ďalej. Už to dávno nie sú sivé a nudné bloky, právenaopak nové omietky priťahujú pozornosť svojou nápaditosťou.  Bolo naozaj predčasné domnievať sa, že každý bude chcieť bývať v dome.