Stretli ste s pojmom ready made s.r.o.? Ak ste v minulosti prejavovali alebo aktuálne prejavujete záujem o kúpu spoločnosti s ručením obmedzeným, tak ste sa so spomenutým označením už pravdepodobne stretli.

A možno už viete, čo toto označenie znamená a aké to prináša výhody pre vás, ako podnikateľa, ktorý sa k svojim plánovaným obchodom chce stať konateľom nejakej obchodnej spoločnosti, platne zapísanej v Obchodnom registri SR. A pod jej menom sa teda pustiť do obchodov v čo najkratšom čase.

Podnikateľ, graf

A ušetrený čas, to je práve faktor, s ktorým by ste sa nestretli, ak by ste zakladali novú firmu. Museli by ste podstúpiť celý proces jej zápisu do Obchodného registra (a museli by ste pri nej takisto splatiť základné imanie). Potom treba myslieť aj na nevýhody, ak by takýto vzniknutý podnikateľský subjekt nebol registrovaným platcom DPH, je teda vhodné zaregistrovať ho na daňovom úrade.

Je nielen časovou výhodou, že predaj firmy 41business vám ponúka založené obchodné spoločnosti, ktoré už takýmto zápisom, registráciou a splatením základného imania prešli.

  • Môžete teda s nimi rozbehnúť obchody, respektíve začať svoje podnikanie v rámci možností čo najrýchlejšie. Oproti zakladaniu nového podnikateľského subjektu prichádza k významnej úspore času.

Podnikateľ pozerá na hodinky

V opačnom prípade, teda pri zápise a registrácii novej firmy, by ste tento čas venovali úradom a byrokracii, obchodné záležitosti, a teda reálne podnikanie by bolo zatiaľ v nedohľadne. Navyše, pri zápise bez profesionálnej pomoci by ste mohli naraziť na rôzne byrokratické prekážky, ktoré by túto vašu snahu o založenie firmy ešte viac pribrzdili (či dokonca znemožnili).

Pojmom ready made s.r.o. sa tak označujú predzaložené spoločnosti s ručením obmedzeným na predaj, o ktoré javia záujem podnikatelia, ktorí sa potrebujú dostať k obchodnej spoločnosti za veľmi krátku dobu. Alebo tí, ktorí si chcú skrátiť administratívne a byrokratické povinnosti.