Podnikatelia, ktorí chcú, aby ich podnikanie napredovalo, nerobili žiadne chyby, delegujú zodpovednosť na kompetentné osoby, pretože práve tie osoby sú odborníkmi v danej oblasti. Napríklad daňový poradca často pomáha podnikateľom, a to aj takým, ktorí začínajú, i podnikateľom dlhodobo pôsobiacim na trhu, pretože daňový poradca nielen sa vyzná a rozumie problematike, ktorá súvisí s daniami, ale v podstate sa vyzná aj v ekonómii. Je to jediná oprávnená osoba, ktorá poskytuje poradenstvo v oblastí daní. Hoci sa často profesia daňového poradcu a účtovníka zamieňa, je medzi nimi rozdiel, a preto vo firme môže pokojne pôsobiť aj účtovník, aj daňový poradca.

kalkulačka

Je to osoba, ktorá má požadované vzdelanie, prax a vie uľahčiť a správne urobiť mnohé veci vo firme týkajúce sa daní a financií

Daňový poradca často poskytuje svoje služby podnikateľom, a preto sa už mnohí z nich s touto osobou stretli, dokonca je veľa podnikateľov, ktorí veľmi často spolupracujú s daňovým poradcom. Najčastejšie poskytuje poradenstvo a ponúka služby týkajúce sa daňového priznania. Okrem toho však je to osoba, ktorá môže vás, respektíve vašu firmu, zastupovať počas daňových kontrol, môže vám pomôcť spravovať firemné financie, pomôže vám pri optimalizácii daňového zaťaženia firmy, ale aj osobné daňové zaťaženie (ak ste živnostníkom). Daňový poradca je tou osobou, ktorá sa postará o to, aby všetky administratívne záležitosti, ktoré sa týkajú daní boli v poriadku. Nie je jednoduché viesť a spravovať financie firmy, vybaviť všetku potrebnú administratívu, a preto daňový poradca je tou správnou osobou, pretože má požadované vzdelanie a s najväčšou pravdepodobnosťou aj prax. Ak by sa stalo, že administratívne záležitosti a správu financií zveríte do rúk nekompetentnej osobe, tak tá môže vykonať chyby, a to menej závažné, ale aj tie veľmi závažné, a to môže byť problémom.

černá kalkulačka

Asi žiadny podnikateľ netúži po tom, aby niekto urobil chybu a spôsobil tak daňové nedoplatky, prípadne by urobil nesprávne daňové priznanie. Ak by sa stalo, že napríklad účtovník urobí chybu v daňovom priznaní, nesiete vy zodpovednosť za chybu, avšak ak ju urobí daňový poradca (čo sa samozrejme nepredpokladá, ale stať sa môže), zodpovednosť nesie daňový poradca a má na to aj poistenie. Daňový poradca je osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, absolvovanú prax v odbore a následne po určitej dobe praxe musí vykonať skúšku, ktorá ho oprávňuje vykonávať daňové poradenstvo a byť daňovým poradcom. Ak sa chcete dozvedieť viac o daňovom poradcovi, jeho kompetenciách, prípadne hľadáte kvalitného daňového pradcu, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.