Aby spoločnosť fungovala správne, musí mať zastrešené všetky dôležité procesy a mať ich pod kontrolou. Skratku ERP vo voľnom preklade možno preložiť ako plánovanie zdrojov v podniku. Vďaka ERP systému budete informácie o činnosti podniku získavať okamžite, budú presné, zjednoduší sa komunikácia medzi vašimi zamestnancami alebo jednotlivými oddeleniami, čo následne vedie k vyššej produktivite práce a zvýšeniu zisku. ERP systém šetrí čas a súčasne aj náklady.

grafy

Časti, ktoré ERP systém pokrýva


Existuje viacero systémov, ktoré vás budú informovať o dianí vo vašej spoločnosti. Aj keď je každý takýto systém individuálny, vo väčšine prípadov sa však zhodujú v oblastiach, ktoré pokrývajú. Výber ERP systému je závislý aj na tom, o akú veľkú spoločnosť sa jedná a čo je hlavným predmetom jej činnosti. To, v ktorej oblasti spoločnosť podniká nie je kľúčové, súčasné systémy sa neustále zlepšujú a pokrývajú široké spektrum oblastí. Systém plánovania podnikových zdrojov sa zameriava na ľudské zdroje, skladové hospodárstvo, plánovanie a výrobu, spravovanie aktív a majetku, logistiku a prepravu materiálu z výroby k zákazníkovi.

zisk

Väčšina spoločností využíva ERP systémy na všetky vnútrofiremné procesy – od plánovania potrebných vstupov po samotnú výrobu, od skladovania až po prepravu ku konečnému spotrebiteľovi. Súčasne tiež môžu majitelia tohto systému sledovať aj vývoj objednávok a ich splatnosť, jednoduchšie účtovať a spracúvať tieto faktúry. Systém tiež poskytuje aj okamžité informácie o tom, v akej fáze sa objednávka nachádza, kto všetko sa nej podieľal a dokonca aj to, kto posledný na nej pracoval. Slúži ako nástroj plánovania, ale aj spätnej kontroly. Vďaka ERP systému jednoduchšie a rýchlejšie zistíte aktuálne potreby vašej spoločnosti. Možno ho použiť aj ako nástroj na zlepšenie vnútropodnikových procesov – vďaka presným informáciam budete vedieť, v ktorých častiach vaša spoločnosť a jej fungovanie zaostáva, a v ktorých, naopak, exceluje.

Podľa čoho si vybrať ERP systém?


Vzhľadom k tomu, že existuje viacero poskytovateľov ERP systémov, každej firme sadne niečo iné. V praxi to funguje tak, že spoločnosť si najskôr stanoví ciele a spôsob implementácie, pomocou ktorých bude ERP do chodu spoločnosti zapracovávať. Celý proces by však mal byť vyhodnotený a mal by sa pozorne sledovať priebeh jeho implementácie. A to mnoho spoločností vynecháva, čo sa v mnohých prípadoch spája s neúspechom tohto projektu. Ak aj vy chcete mať všetko vo vašej spoločnosti pod kontrolou, navštívte stránku www.industry4.sk, kde nájdete zaujímavé informácie o podnikových ERP systémoch.