Výskumníci z Australian National University (ANU) predstavili svoju novú štúdiu, ktorou nám chcú objasniť vznik našej planéty a sú pevne presvedčení, že majú priame dôkazy o tuhosti zemského jadra. Podstata je skrytá v detekcii šmykových vĺn, ktoré zvyknú nazývať aj „J vlny“ v jadre Zeme. Ide o typ vlny, ktorá je schopná prejsť len pevnými objektmi.

tsunami

Prvé teórie už začiatkom minulého storočia
Výskumom potvrdili to, že vnútorné jadro je skutočne tuhé, ale na druhej strane zistili, že je o niečo mäkšie ako sa predpokladalo. Z toho vyplýva, že ak sú ich výsledky správne, tak vlastnosti vnútorného jadra môžeme prirovnať k elastickým vlastnostiam, aké majú platina a zlato. Jadro Zeme je niečo ako časová kapsula, jej pochopenie prinesie vysvetlenie ako sa planéta vyvíja a ako sa formovala. Pozorovať vnútorné šmykové vlny priamo nie je možné, pretože sú veľmi slabé a malé. Ich detekciou sa zoberali vedci už v 30-tych a 40-tych rokoch minulého storočia a vtedy prvýkrát prišli s teóriou, že vnútorné jadro zeme je tuhé. Takže na rad prišli kreatívnejšie metódy.

radiologie

Korelačné vlnové pole
Metóda tzv. Korelačného vlnového poľa sleduje podobnosti signálov zároveň na dvoch prijímačoch nie priamo prichádzajúcich vĺn, ale až po zemetrasení väčších rozmerov. Je to podobná technika tej, akú tento tím požíva pri meraní ľadu v Antarktíde. Sledujú seizmogram medzi troma až desiatimi hodinami po zemetrasení, pričom sa zbavujú silných signálov. Globálne sieť staníc zaberá každý jednotlivý prijímač a všetky zemetrasenia, čím vzniká veľmi veľa kombinácií. A tak len zamerajú podobnosť medzi seizmogramami, to má názov krížová korelácia a na základe týchto podobností vypracujú globálny korelogram, čo prirovnávajú k odtlačku prsta Zeme. Podľa štúdie sa môžu tieto výsledky použiť na to, aby vedci preukázali existenciu „J vĺn“ a takisto aj na vyjadrenie rýchlosti šmykovej vlny v jadre, čo je, samozrejme, dôležité, ale výskum prezrádza o vnútornom jadre ešte vzrušujúcejšie závery.

rozbité sklo

Pokroky vo výskume
Pre vedcov je ešte stále záhadou vek vnútorného jadra, presná teplota alebo rýchlosť, akou jadro tuhne, ale pokroky, ktoré urobila globálna seizmológia sa k tomu pomaly prepracujú.
Pochopenie zloženia a činnosti vnútorného jadra Zeme je priamo prepojené s udržiavaním a vytváraním geomagnetického poľa, bez ktorého by nebol možný život na povrchu Zeme.