Za peniaze ši kúpiš všetko, ale nie zdravie, šťastie, ani lásku. Koľkokrát sú ľudia zahrnutí bohatstvom a aj tak nie sú šťastní.Na otázku či sú bohatí ľudia naozaj šťastní neexistuje jednoznačná odpoveď.  Snáď podľa toho, ako s peniazmi zaobchádzajú. Tu je niekoľko typov, kde  by ich mohli dať, keď už naozaj nevedia, čo s nimi robiť.

peníze

Kam dať peniaze?
–          nechajme si aj zadné dvierka na horšie časy a uložme peniaze do banky pre prípad, že bude aj horšie,  
–          dajme peniaze na charitu, budeme mať z toho dobrý pocit,
–          investujme peniaze do dovolenky – investícia do zážitkov sa vždy oplatí, keď nám ubudne síl, budeme na tieto chvíle s láskou spomínať,
–          je krásne spraviť niekomu radosť tým, že mu jednoducho dáme peniaze do obálky a tú vhodíme do schránky.
 
pokladniča

Príbeh veľkého srdca:
Raz som mojej kolegyni rozprávala, ako je ťažké byť bez peňazí a spomenula som jej rodinu, ktorá peniaze naozaj veľmi súrne potrebovala.  Matka spomínanej rodiny bola dlhodobo práce neschopná a nemala peniaze už ani na lieky, ktoré jej lekár pravidelne predpisoval. Mala školopovinné dieťa a manžela, ktorý zarobil minimálnu mzdu. Kolegyňa si vypočula ich príbeh, vybrala z peňaženky dvadsať eur a spontánne mi oznámila: „Daj tej rodine tieto peniaze.“ Je krásne zostať v darcovskej anonymite s pocitom šťastia, že si druhému pomohol.

hotovost
 
Dávať peniaze bezdomovcom?
–          ktosi rozumní povedal, že ak chceš pomôcť bezdomovcovi, určite mu nedávaj peniaze, ale podaruj mu radšej jedlo,
–          peniaze totiž s veľkou pravdepodobnosťou skvapalní – kúpi si za ne alkohol, aby na chvíľu zabudol na svoj žiaľ,
–          niektorí bezdomovci doslova jedlo odmietli so slovami, že oni chcú peniaze a to je sila, z toho zas vyplýva vyššie spomínané, že ich chceli skvapalniť,
–          nechaj to ale na svoje srdce a intuíciu – ak máš nutkanie pomôcť im tým, že im dáš priamo peniaze, sprav to,
–          nezabudni, že každé dobro sa Ti vráti desaťnásobne.