Spájkovanie alebo hovorovo taktiež letovanie je jeden zo spôsobov spájania kovových predmetov. V spájkovaní ide o to, že sa dva kovové predmety spoja dokopy iným kovom- nazývaným spájka. Je to prídavný materiál, ktorý vypĺňa medzeru medzi materiálmi a spája ich. Musí mať menšiu teplotu tavenia než majú spájané kovy. Robí sa to tak preto, aby sa nám spájané kovy nerozpustili, ale aby zotrvali v tuhom skupenstve a zachovali si tak svoje pôvodné vlastnosti. Spájkovanie vykonávame spájkovačkou či plameňom a využívame ho predovšetkým v elektrotechnike, klampiarstve a strojárstve. Jeho história siaha až niekoľko tisícročí dozadu, no v priemysle sa prvýkrát objavila až v 20. storočí.

pájka

Čo treba dodržiavať pri spájkovaní?


Keď spájame materiály spájkou, myslíme na niekoľko hlavných zásad. Keďže pracujeme so žeravými kovmi a v prípade spájky dokonca s horúcou tekutinou, mali by sme byť pri práci maximálne opatrní. Samozrejmosťou je zabezpečiť svoje telo a okolité prostredie ochrannými prvkami. Rýchlosť, precíznosť a optimálne nahriatie sú ďalšie veľmi dôležité atribúty pri spájkovaní. Optimálne nahriatie znamená mať spájku nahriatu v primeranej teplote. Nie v chladnej, inak by vznikol studený spoj, ale ani nie v príliš horúcej, aby sme zabránili prepáleniu spájkovačky. Oba extrémy by nám vytvorili nekvalitný spoj, ktorý je zdrojom porúch. Ďalšou požiadavkou je dobré upevnenie spojovaných častí, pretože ak by sa časti pohli, mal by spoj nízku pevnosť a nekvalitnú štruktúru.

Kde sa spájkovanie využíva a aké má výhody či nevýhody?


Spájkovanie využívame v elektrotechnike a v strojárstve. Ako spájka sa najčastejšie používala veľmi dobre osvedčená zliatina cín + olovo. Dnes sa však kvôli ekológií pomaly od olova upúšťa. Niekedy sa používajú ako prímesy meď, striebro a iné kovy. Samozrejme ako všetko, aj spájkovanie ma svoje nevýhody, akými sú pomerne malá pevnosť spojov a zvýšená prácnosť. Výhody ale prevyšujú. Najhlavnejšia výhoda spájania kovov spájkami je to, že dokážu spojiť materiály, ktoré sú ťažko taviteľné. Spájané materiály sa nenatavujú, takže ich vlastnosti (štruktúra, mechanické, elektrické, a magnetické vlastnosti) sa pôsobením tepla neporušia. Neposlednou výhodou je aj jednoduché zariadenie na výrobu, montáž a údržbu.

pájkování

Spájky výhradne od európskych dodávateľov a iné produkty a služby nájdete na webstránke www.interweld.sk. Mať kvalitu sa oplatí!