Otvorte biznis alebo samostatný kontrolovaný účet
Nemôžete úplne oddeliť osobné a podnikové financie, ak držíte všetko na rovnakom bankovom účte. Otvorte si samostatný obchodný (biznis) účet, aby ste mohli uložiť svoje výnosy a spravovať prevádzkové náklady na rovnakom mieste.
Ak si nie ste istí, či môžete splniť požiadavky banky na podnikateľský účet, jednoducho začnite tým, že si otvoríte druhý osobný účet. Môžete s ním zaobchádzať rovnako ako so svojím hlavným osobným účtom, na ktorom budete spravovať  finančné prostriedky firmy.

účetnictví

Vyplácajte si mzdu
Ak vaša firma poskytuje príjem na plný úväzok, ubezpečte sa, že platíte výplatu aj sebe na pokrytie vašich osobných výdavkov. Ak ste živnostník, môžete si platiť plat rovnako ako bežný zamestnanec.
Ak máte spoločnosť s ručením obmedzeným, môžete čerpať finančné prostriedky z časti výnosov vašej firmy. Väčšina majiteľov podnikov zvyčajne obmedzuje svoje mzdy na 50% svojich ziskov z podnikania. Nezabudnite, že musíte vyčleniť peniaze na zaplatenie daní a tiež pokryť dôležité prevádzkové náklady vrátane kompenzácie členov vášho tímu.
Vytvorte si osobný a podnikový rozpočet, aby ste mohli určiť, koľko budete potrebovať pri udržaní financií oddelene.

Nastavte automatické prevody, aby ste zachovali samostatné úspory
Nezabudnite oddeliť úspory od vášho podnikania. Ak potrebujete urobiť neočakávaný nákup, získate finančné prostriedky z vášho osobného núdzového fondu? Čo ak vám ponecháva veľmi málo peňazí na pokrytie výdavkov na rodinné núdzové situácie?
Ak oceňujete svoje produkty a služby s cieľom dosiahnuť zisk, môžete si vziať malé percento svojich zárobkov a preniesť ich na účet s vyšším výnosom.

pokladní kniha

Udržiavanie oddelených osobných a podnikových financií je často jednoduchšie povedať, než to naozaj uskutočniť , ale verte, že sa tá námaha vypláca. Udržanie financií oddelene je niečo, čo všetci úspešní majitelia podnikov robia. Tento systém zaručene poskytne ucelenú štruktúru vašim financiám, zatiaľ čo sa zameriavate na budovanie vášho podnikania a zarábanie peňazí.