Tento slávny výrok a zároveň nadpis môjho článku je výstižný natoľko, že viac ani nie je potrebné tento článok rozpisovať. Ale budem písať ďalej a pokúsim sa túto tému priblížiť o niečo viac.
Spomeniem napríklad podstatnú teóriu, ktorá bude platila, platí a ešte dlho platiť bude a zostane základnou vecou, ktorú musí dodržať každý, kto nechce ísť do finančného mínusu.

financování

Teória rovnováhy a peňazí
Mám na mysli rovnováhu ekonomického charakteru. Základné pravidlo:
•        Udržiavať stav rovnosti medzi poskytovaným tovarom, službami a medzi pohľadávkami.

V tomto smere je rovnováha viac než dôležitá, pretože jej narušenie znamená  finančný pád jednej, či druhej strany. A zároveň odmietnutie ďalšej spolupráce. Ak prichádza narušenie rovnováhy v celkovej ekonomike a hospodárstve, utrpí tým celý národ a štát v podobe krízy. Nastane nerovnováha, pričom veľa podnikov a služieb budú nútené ukončiť svoju činnosť, nastane nezamestnanosť a s tým veľa sociálnych problémov. Človeku prestanú byť poskytované služby, na ktoré bol zvyknutý, bez zamestnania nebude mať peniaze a bez nich nebude mať ani na základné veci potrebné k existencii. Nehovoriac o potrebe zabaviť sa.

Toto všetko môže mať za následok porušenie ekonomickej rovnováhy. Tie pripravia občanov o peniaze. A podľa výroku- za všetkým hľadaj peniaze, nebudeme mať v podstate vôbec nič. Zdravie a láska nám zostanú, ale bez peňazí chtiac- nechtiac  odídu i tie.

Táto nerovnováha však môže nastať i neželanými okolnosťami, kedy krajina príde o materiál, či prestaneobchodovať so susednými krajinami z dôvodu náhleho uzavretia hraníc.

hotovost

Obchodovanie so susednými krajinami dopomáha k výpomoci obidvoch zúčastnených štátov, no i tu treba odhadnúť tú správnu mieru a zamyslieť sa, či naša krajina nie je vykorisťovaná a finančne utlačovaná tou druhou. Vtedy by som zastával názor, aby sme sa postavili na vlastné nohy a neboli odkázaný na iných. Aj keď som si vedomí, že by sa to nezaobišlo bez dočasnej krízy. No verím, že by bola iba dočasná a v konečnom dôsledku by národ iba získal.