Je zvláštne, ako sa každý národ na svete niečím odlišuje. Pre niektorých ľudí je to samozrejmosť, ale pre veľmi veľkú väčšinu ostatných ľudí je to niečo, čo je naozaj veľmi fascinujúce. Občas nás dokáže skutočne prekvapiť, ako sa ľudia z jednotlivých štátov, krajín, ale niekedy aj miest, totálne odlišujú. Vo všeobecnosti rozlišujeme kultúry na západnú a východnú. Mnohí ľudia toto delenie príliš nepreferujú, no je asi najjednoduchšie a najľahšie pochopiteľné delenie, ktoré existuje. Pre ľudí je praktické aj pochopiť jednotlivé odlíšenia, aj keď rozdiely sú vo všeobecnosti naozaj známe a viditeľné už na prvý pohľad. Keď sa však nepozeráme na vzhľad, môžeme vidieť rozdiely aj v iných veciach.

sochy

Ľudia zo západnej kultúry k veciam pristupujú úplne inak, ako tí z východnej. Či už sa pozrieme na vzdelanie, alebo na medicínu, či prístup k času, ktorý máme k dispozícii. Je to vždy niečo, čo vidíme inak. Je veľmi ťažké povedať, ktorá kultúra je lepšia a ktorú by sme mali preferovať. Isté je, že by sme si mali zobrať niečo z oboch.

Aj my patríme k západnej kultúre, napriek tomu, že nás veľmi veľa krajín radí do východnej Európy. Keď sa na to však pozrieme reálne, je nám jasné, že zmýšľanie teda východné určite nemáme. Keď sa na to pozrieme z hľadiska času, je jasné, že sa neustále za niečím ponáhľame. Nemáme ani trochu času a nie sme schopní sa ani na malú chvíľu zastaviť. Asi je jasné, že to nie je dobré. Čo sa týka medicíny, možno máte pocit, že je pokroková, ale nie je to celkom pravda.

umění

Je predsa známe, že západná medicína lieči len postihnutú časť tela. Kým východná medicína sa zaoberá celkom a tým, prečo vôbec daný problém vznikol. Nikdy neviete, čo môže znamenať, keď vás bolí hlava. Kým tu vás budú posielať na rôzne vyšetrenia hlavy, čínsky lekár sa vám povie na jazyk, skontroluje vám tep a zistí, že máte problémy s chrbtom.