Každá kultúra má svoju históriu, pôvod a určitý význam. O mnohých historických stavbách a zvykoch už vieme skoro všetko a chápeme ich zmysel. Ale už celú večnosť sa nad jednou stavbou stále vznáša veľký otáznik. Mám na mysli známu, no pritom nepoznanú stavbu Stonehenge.
krása stonehange

        Aký mala význam?

        Kto ju postavil?

        Prečo pri východe a západe Slnka dopadá svetlo presne do jej stredu?

        Ako sa ľuďom v mladšej dobe kamennej podarilo preniesť a umiestniť také obrovské kamenné bloky? Je fyzicky nemožné, aby čo i len jeden takýto blok uniesol človek.


Všetky tieto odpovede poznáme zatiaľ iba z pravdepodobných domnienok.

Čo sa týka významu tejto stavby, pravdepodobne slúžila k rôznym obradom a hlavne obetiam. To robí toto miesto ešte záhadnejším, pretože dlhé roky praktizovania rituálov v ňom zanechá zvláštnu atmosféru. Niektorí ľudia tvrdia, že negatívnu a v okolí sa dejú nevysvetliteľné veci. Tvrdí sa však aj opak, kedy je v okolí a hlavne vo vnútri stavby liečivá atmosféra, pretože miesto vraj slúžilo i na liečenie zranených a chorých v tej dobe.
kamenný stonehenge

Aj v dnešnej dobe plnej rozvoja techniky, vyriešených otázok a nových faktov nachádzame iba jedno záhadné vysvetlenie na otázku, kto Stonehenge postavil a hlavne ako. Ako vravím, odpoveď nás v tejto dobe prekvapí, ale zatiaľ sú zachované iba povesti, tak to musíme brať z nadhľadom. Najznámejšia a najpoužívanejšia je povesť ešte z doby kráľa Artuša.  Tá povesť tvrdí, že stavbu nariadil čarodejník Melvin a na stavbu si najal obra, ktorí sa v povestiach tej doby často vyskytujú. Žeby kedysi dávno obrovia predsa existovali? Je viac dôkazov, aj keď sa nám to dnes zdá nepravdepodobné.

Túto stavbu majú zrejme na svedomí pradávni potomkovia Angličanov, pretože sa nachádza v blízkosti menšieho mesta Amesbury. Je zapísaná do pamiatok UNESCO od roku 1986, no odvtedy je okolo nej iba čoraz viac záhad a nejasností.