V takom bežnom zaužívanom mestskom živote človek stráca čas, v mnohých prípadoch i záujem o svoje zdravie. A to aj čo sa týka pravidelného pohybu či cvičenia. Mesto funguje na spôsob, kedy sa ľudia prevážajú vždy a všade automobilom či električkou. Z domu do práce, z práce do obchodu, z obchodu domov. Na čerstvý vzduch a pohyb vlastnými nohami tak neostáva čas.
A práve z toho dôvodu sú v mestách relatívne populárne a navštevované určité strediská, v ktorých sa môžeme starať i o túto časť našich potrieb, budovanie lepšej kondície.

cvičení

V stedisku tak môžeme vužiť čas súvisiaci s pohybom a cvičením. Naplňovanie tejto potreby nám zdravotne jedine prospeje a spraví nás odolnejšími, vytrvalejšími, avšak mnohí ľudia tieto centrá navštevujú i z dôvodov, ktoré sú spojené s budovaním ich atraktívnej postavy.

tělocvična

Strediská poskytujúce tieto služby môžeme nazvať ako fitness centrum.
Takéto centrum zahrňuje viac služieb, poznáme i viac súkromných podnikov, pričom každý je v niečom možno odlišný. Každý zákazník si tak môže vybrať to svoje, ktoré mu najviac vyhovuje a ktoré chce vo svojom voľnom čase navštevovať. Vzdialenosťou, cenou, ponúkanými službami, no i prístupom k nemu ako zákazníkovi, máme na výber z viacerých podnikov a služieb v tomto obore, ktoré si navzájom zdravo konkurujú. Vybrať si môžeme aj viac aktivít spojených s cvičením. Môžeme sa zamerať aj na jeden typ cviku a ponúkaných služieb. Môžeme si vybrať podľa toho, ktorú časť nášho tela chceme posilniť, alebo tvarovo vylepšiť.

svaly

•         Centrá by mali ponúkuť možnosť denného vstupu, ale aj permanentky, pokiaľ máme záujem určité centrum navštevovať pravidelne. To už posúdime podľa toho, ako často chceme tieto služby navštíviť a využiť. Pokiaľ to berieme s cvičením a kondíciou vážne a chceme byť pravidelným zákazníkom, ponuka permanentek je cenovo určite výhodnejšia.