Podstatou videovrátnika je ochrana našich domácností a s ňou súvisiaca aj ochrana súkromia a pohodlia. Bezpochyby sú medzi nami ľudia, ktorých hlavnú časť dňa tvorí vykúkanie z okien a státie za “kukátkom” za dverami aby zistili, čo sa deje vonku a či sa k nim náhodou nechystá niekto zavítať. Ak si viete predstaviť tráviť voľný čas aj iným štýlom, no súčasne chcete mať prehľad aj o tom čo sa deje pred vašimi dverami, videovrátnik by vám mohol pomôcť so splnením oboch potrieb. Hlavnou funkciou videovrátnika je, samozrejme na váš príkaz, pustiť alebo nepustiť potenciálnych návštevníkov do predmetného objektu. Nie každý model je však rovnaký a pred jeho kúpou je nutné zvážiť parametre ako jedinečnosť objektu či obydlia či naše požiadavky na konkrétny model.

monitorování

Videovrátnik a základná charakteristika


Klasické slúchadlo, ktoré je súčasťou zvonenia a otvárania vchodových dverí, je od 80. rokov minulého storočia každého klasického panelového domu. Takáto sústava umožní majiteľovi takéhoto byt len orientáciu prostredníctvom sluchu, pričom videovrátnik rozširuje aj o vizuálne možnosti. Reč je teda o sofistikovanom prístroji, ktorý nám dokáže priniesť komfort a bezpečnosť na oveľa vyššej úrovni. S niektorými modelmi videovrátnika je možné monitorovať pohyb pred vstupnými dverami a celá sústava následne umožňuje aj sledovanie tohto prostredia v smart zariadení. Základné rozdelenie videovrátnikov je na analógové a digitálne. Iným delením je to podľa spôsobu komunikácie a zapojenie a variantmi sú teda 4+N vodičové, dvojvodičové a IP.

bezpečnostní kamera

Prejdime na jednotlivé prvky celej sústavy. Na všetky z nich by sme mali myslieť ešte pred stavbou domu alebo rekonštrukciou bytu. Dôležité je teda poznať rozmiestnenie jednotlivých jednotiek a rovnako tak monitorovaný priestor. Vonkajšou časťou celej sústavy je vstupná alebo dverná jednotka. Jej ideálnymi parametrami je certifikovaná odolnosť voči vode, nárazom a vniknutiu cudzích telies. Pri výbere rovnako tak dbajte na širokouhlú kameru, len tak totižto viete zabezpečiť snímanie celého priestoru. Interiérová časť je tvorená najmä vnútornou jednotkou pripomínajúcou tablet a štandardne býva umiestnená na stene. Užívateľské rozhranie videovrátnika je v zásade intuitívne a jednoduché. Vývojári totižto správne predpokladajú, že so zariadením budú v kontakte aj deti či seniori.

Kvalitného videovrátnika si môžete zadovážiť na internetovej stránke http://www.legrand.sk/.