Tupozrakosť je choroba, ktorá väčšinou postihuje deti. Vo všeobecnosti a veľmi jednoducho môžeme tupozrakosť nazvať chorobu lenivého oka. Lenivého oka práve z dôvodu, že môže ísť o škúlenie, astigmatizmus, či krátko alebo ďalekozrakosť. Ide o chorobu, ktoré je možné liečiť, avšak je veľmi dôležité začať s liečbou v útlom detstve, pretože ak nie, v dospelosti je liečba tupozrakosti veľmi neefektívnou.

modré oči

Ako prebieha liečba?

Ako sme spomínali v úvode tohto článku, pokiaľ zachytíte tupozrakosť v útlom detstve, je možné ju liečiť. Spôsob liečby volí lekár podľa toho, aký stupeň ochorenia u pacienta eviduje a aký je priebeh ochorenia. V podstate a v jednoduchosti – tupozrakosť zistí lekár na očnom vyšetrení a liečba tupozrakosti spočíva v tom, aby boli pacientovi správne zamerané chyby v oku a nasadené správne okuliare, to je tá liečba, ktorá dokáže zabrať proti tupozrakosti. Okuliare však nie sú všetko, je veľmi dôležité aby pacient pristupoval k svojej chorobe zodpovedne a aby teda aj on vykonával kroky k tomu, aby sa jeho zdravotný stav zlepšil. Ide najmä o pravidelné a zodpovedné nosenie okuliarov, pridružené ortoptické cviky, ktoré sú zamerané na slabšie oko, ktoré je potrebné vyliečiť a hlavne veľká veľká motivácia k tomu byť zdravý. Psychika totižto zohráva veľkú rolu u každého jedného jedinca.

zelené oči

Ako si vybrať správne okuliare?

K tomu, aby okuliare slúžili k účelu, na ktorý boli predpísané, je veľmi dôležité, aby sedeli správne na tvári. S tým, ako majú okuliare sedieť na tvári vám dokážu poradiť v očných optikách. Medzi také základné pravidlá patrí, že vám vaše okuliare nemôžu padnúť, alebo šmýkať sa po nose, takisto okuliare musia sadnúť na líca, aby ste ich pri mimike nezosaďovali z priestoru, v ktorom majú zostať, okuliare vás nemôžu nijako tlačiť, nemôžete si periférne vidieť rám okuliarov a hlavne vám pri pohyboch hlavy nemôžu okuliare z očí padať a pod. Ak máte záujem dozvedieť sa viac zaujímavých a dobre mierených rád a tipov alebo informácii, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.