Skutočnosť je, že jediná konštanta v živote je zmena. To znamená, že to jediné je trvalé. Strach budeme cítiť zakaždým, keď sa dostaneme k hraniciam našej komfortnej zóny. Tu je práve veľká výzva, premeniť ten strach na prostriedok k úspechu. Aby sme udržali rovnováhu, keď sa v našom živote prejavuje veľa bolesti, máme úžasnú schopnosť nazývanú odolnosť, ktorá nás vie posunúť dopredu.

znamení

Aby sme sa naplnili, musíme sa aj vyprázdniť. Zmena je nadobudnutie iných vlastností, hlboká premena v našom živote alebo ako žitie života iným spôsobom. Či veriaci, ateisti alebo aj psychológovia, všetci považujeme za ťažké opustiť našu komfortnú zónu, ba ešte horšie to znášame, keď všetko v živote nám ide dobre a podľa našich predstáv.

Zmena znamená, že sme niečo stratili a zároveň sme tiež vyhrali. Každý koniec prináša novú príležitosť, nový začiatok. Najťažšie ako čeliť zmenám je snažiť sa vyrovnať novým veciam v našom živote vyváženým spôsobom a udržať pokoj v rámci návalu emócií.

Ak máte obavy vykonať zmeny, poskytneme vám tieto rady:
ü Zmeňte svoj postoj. Len si pamätajte, že ten, kto sa stabilizuje, vopred nepôjde. Nesmiete sa držať minulosti, ale prijať vašu novú realitu. To neznamená, že vám to neublíži. Vaša zmena postoja vás posunie vopred a nakoniec dosiahnete to, čo chcete s úsmevom na tvári. Prijmite tú zmenu, aj keď prichádza s búrkou.

ü Uvedomte si, čo cítite.Ak to, čo cítite, je strach, uznajte a prijmite ho. Človek by mal cítiť dobré, ale aj zlé veci, aby sa mohol v živote transformovať. Dôležité je to, čo budete robiť s tým, čo cítite. Strach je energia ukrytá v nás, ktorá má silu paralyzovať nás alebo nám dať krídla na dosiahnutie snov. Je na vás ako to využijete.

změna

ü Zmeňte svoj spôsob myslenia.Zoberte zmenu ako nové dobrodružstvo, ktoré vám život ponúka, aby ste boli ešte lepším človekom a naďalej slúžili svetu. Snažte sa myslieť nadprirodzene a zároveň zostať realistický. Venujte starostlivosť vašim myšlienkam. Nepremýšľajte stále nad minulosťou alebo budúcnosťou. Nevytvárajte si rôzne imaginárne predstavy, ale žite v prítomnosti a nebojte sa zmeny, vykonajte ju vždy tak, ako vám srdce káže, lebo vtedy budete šťastní.